Loading...

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của ActionsPlus

  • Xây dựng chiến lược quảng cáo trực tuyến, kế hoạch quảng cáo Google Adword (kế hoạch chi tiết từ chọn lọc key words, phân loại key words theo nhóm, chủ đề…)
  • Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi
  • Rà soát, đánh giá và thay đổi để phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo
  • Cài đặt, quản lý và rà soát tài khoản Google Ads, Facebook Ads
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng viết quảng cáo, chất lượng website, page,…
  • Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google Search
  • Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.